2 khóa học Diễn Xuất tại Dalhousie University

canada

7333

16

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Theatre (Acting)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$21,345.91 (375,850,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts with Honours in Theatre (Acting)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$21,371.46 (376,300,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH