251 khóa học tại Dalhousie University

canada

2037

8

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agriculture in International Food Business

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Computer Science (BACS)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$10,996.50 (183,275,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Canadian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Cinema and Media Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Classics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Contemporary Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Creative Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Early Modern Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in European Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in French

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Gender and Women’s Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$9,860.50 (164,341,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học