1 khóa học bậc cao học tại Carleton University

canada

3267

51

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

MBA (Business Administration)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với trọng tâm là học tập có tính thực hành và nghiên cứu sáng tạo, Carleton giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng bước vào thế giới công việc.

  • Chương trình học tập chất lượng, cộng tác và thực tập sâu rộng
  • Trường học thân thiện, sinh viên quốc tế đa dạng
  • Hỗ trợ sinh viên xuất sắc, câu lạc bộ & thể thao năng động
  • Cơ sở vật chất hiện đại, các khu học tập cộng tác