3 khóa học Luật tại Carleton University

canada

4482

98

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Human Rights and Social Justice

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS - GENERAL; 4 YEARS - HONOURS; 4 YEARS - COMBINED HONOURS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

CAD$27,281.68 (477,849,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (General, Honours and Combined Honours) in Law

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS - GENERAL; 4 YEARS - HONOURS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

CAD$27,281.68 (477,849,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (General, Honours) in Criminology and Criminal Justice

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS - GENERAL; 4 YEARS - HONOURS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

CAD$27,281.68 (477,849,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với trọng tâm là học tập có tính thực hành và nghiên cứu sáng tạo, Carleton giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng bước vào thế giới công việc.

  • Chương trình học tập chất lượng, cộng tác và thực tập sâu rộng
  • Trường học thân thiện, sinh viên quốc tế đa dạng
  • Hỗ trợ sinh viên xuất sắc, câu lạc bộ & thể thao năng động
  • Cơ sở vật chất hiện đại, các khu học tập cộng tác