COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

4 khóa học Tâm lý học tại Carleton University

canada

3063

47

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (General and Honours) in Psychology

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS - HONOURS; 3 YEARS - GENERAL

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

CAD$28,182.57 (488,253,345 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (General) or (Honours) in Applied Linguistics and Discourse Studies

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS - GENERAL; 4 YEARS - HONOURS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

CAD$28,182.57 (488,253,345 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Cognitive Science (Honours and General)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS - HONOURS; 3 YEARS - GENERAL

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

CAD$28,182.57 (488,253,345 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (Honours) in Psychology

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

CAD$28,182.57 (488,253,345 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với trọng tâm là học tập có tính thực hành và nghiên cứu sáng tạo, Carleton giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng bước vào thế giới công việc.

  • Chương trình học tập chất lượng, cộng tác và thực tập sâu rộng
  • Trường học thân thiện, sinh viên quốc tế đa dạng
  • Hỗ trợ sinh viên xuất sắc, câu lạc bộ & thể thao năng động
  • Cơ sở vật chất hiện đại, các khu học tập cộng tác