4 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Carleton University

null

4241

85

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Architectural Studies

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$35,610.68 (627,019,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (General) in History and Theory of Architecture

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

CAD$27,281.68 (480,365,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in History and Theory of Architecture

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

CAD$27,281.68 (480,365,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (BEng) in Architectural Conservation and Sustainability Engineering

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

CAD$36,862.68 (649,063,829 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với trọng tâm là học tập có tính thực hành và nghiên cứu sáng tạo, Carleton giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng bước vào thế giới công việc.

  • Chương trình học tập chất lượng, cộng tác và thực tập sâu rộng
  • Trường học thân thiện, sinh viên quốc tế đa dạng
  • Hỗ trợ sinh viên xuất sắc, câu lạc bộ & thể thao năng động
  • Cơ sở vật chất hiện đại, các khu học tập cộng tác