58 khóa học tại Capilano University

canada

866

10

Khóa học tiếng Anh

2D Animation & Visual Development Diploma

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$28,865.00 (481,083,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

3D Animation for Film and Games Diploma

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$33,213.00 (553,550,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Academic Studies Diploma

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$18,570.00 (309,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting Assistant Certificate

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$18,570.00 (309,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting Assistant Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$18,570.00 (309,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting for Stage and Screen Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$21,924.00 (365,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Arts & Entertainment Management Certificate

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022

CAD$22,340.00 (372,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Behaviour Analysis (Autism) Post Baccalaureate Certificate

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$6,827.00 (113,783,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Behaviour Analysis (Autism) Post Baccalaureate Diploma

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$15,929.00 (265,483,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts and Entertainment Management Diploma

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$17,797.00 (296,616,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree - Creative Writing

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$18,570.00 (309,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree - English

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$18,570.00 (309,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Capilano University

Bằng của Capilano University được quốc tế công nhận, tạo cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp theo đuổi công việc yêu thích ở bất kỳ nước nào.

  • Thành phố đông dân, đa dạng văn hóa bậc nhất ở Canada
  • 30% sinh viên của trường là sinh viên quốc tế
  • Nổi tiếng toàn cầu về chất lượng giảng dạy và dịch vụ hỗ trợ
  • 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Tư vấn du học