COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

58 khóa học tại Capilano University

canada

606

6

Khóa học tiếng Anh

2D Animation & Visual Development Diploma

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$28,478.00 (525,889,363 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

3D Animation for Film and Games Diploma

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$32,827.00 (606,200,229 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Academic Studies Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$18,210.00 (336,275,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting Assistant Certificate

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$18,210.00 (336,275,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting Assistant Diploma

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$18,210.00 (336,275,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Acting for Stage and Screen Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$21,498.00 (396,993,101 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Arts & Entertainment Management Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$21,906.00 (404,527,438 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Behaviour Analysis (Autism) Post Baccalaureate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$15,619.00 (288,428,470 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Behaviour Analysis (Autism) Post Baccalaureate Diploma

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$15,619.00 (288,428,470 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Arts and Entertainment Management Diploma

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$17,452.00 (322,277,588 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts Degree - Creative Writing

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$18,210.00 (336,275,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts Degree - English

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$18,210.00 (336,275,205 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Capilano University

Bằng của Capilano University được quốc tế công nhận, tạo cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp theo đuổi công việc yêu thích ở bất kỳ nước nào.

  • Thành phố đông dân, đa dạng văn hóa bậc nhất ở Canada
  • 30% sinh viên của trường là sinh viên quốc tế
  • Nổi tiếng toàn cầu về chất lượng giảng dạy và dịch vụ hỗ trợ
  • 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm