COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Cape Breton University

canada

918

8

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts Community Studies (BACS)/Bachelor of Business Administration (BBA)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Community Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS, 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts, Bachelor of Arts Community Studies and Bachelor of Arts in Environment - Mi’kma ...

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Emergency Management

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Emergency Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Public Administration and Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Education in Sustainability, Creativity and Innovation (SCI)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - PART-TIME STUDY AND TO BE COMPLETED IN 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration in Community Economic Development

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$20,100.00 (364,207,116 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Cape Breton University

CBU đẩy lùi những rào cản sáng tạo và tư duy lãnh đạo nhằm tạo nên một trải nghiệm học thuật toàn cầu và xây dựng một tương lai bền vững.

  • Tọa lạc tại hòn đảo tươi đẹp nhất tại bờ đông Canada
  • Học viên đến từ hơn 50 quốc gia
  • Đội ngũ nhân viên tư vấn nhập cư theo quy định của Canada
  • Dịch vụ khách sạn, quản lý chuỗi cung ứng, kỹ sư và hơn nữa!