5 khóa học Y tế và sức khỏe tại Cape Breton University

canada

1529

3

Bachelor of Arts, Bachelor of Science, and Bachelor of Arts Community Studies - Psychology

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$8,040.00 (136,966,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Emergency Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$8,040.00 (136,966,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Sciences (Public Health)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - FOUR YEAR OPTION; TWO YEAR OPTION; ONE YEAR IN-CAREER/ONLINE OPTION

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$8,040.00 (136,966,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Nursing (BScN)

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - LENGTH: 2 YEARS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$8,040.00 (136,966,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Emergency Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$8,040.00 (136,966,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH