COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Cape Breton University

canada

910

9

Bachelor of Arts Community Studies (BACS)/Bachelor of Business Administration (BBA)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration (BBA)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Emergency Management

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Technology Nautical Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in Emergency Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$17,800.00 (322,531,675 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Education in Sustainability, Creativity and Innovation (SCI)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - PART-TIME STUDY AND TO BE COMPLETED IN 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Post-Baccalaureate Diploma in Business Analytics

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Post-Baccalaureate Diploma in Business Management

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Post-Baccalaureate Diploma in Supply Chain Management

147 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Cape Breton University

CBU đẩy lùi những rào cản sáng tạo và tư duy lãnh đạo nhằm tạo nên một trải nghiệm học thuật toàn cầu và xây dựng một tương lai bền vững.

  • Tọa lạc tại hòn đảo tươi đẹp nhất tại bờ đông Canada
  • Học viên đến từ hơn 50 quốc gia
  • Đội ngũ nhân viên tư vấn nhập cư theo quy định của Canada
  • Dịch vụ khách sạn, quản lý chuỗi cung ứng, kỹ sư và hơn nữa!