Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

51 khóa học tại Cape Breton University

canada

943

12

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts & Science in Environment (BASE), Bachelor of Arts Communi ...

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Applied Theatre

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Celtic Culture

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Communication

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Folklore

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in French

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Music

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Philosophy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 October 2022

CAD$19,579.00 (326,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Cape Breton University

CBU đẩy lùi những rào cản sáng tạo và tư duy lãnh đạo nhằm tạo nên một trải nghiệm học thuật toàn cầu và xây dựng một tương lai bền vững.

  • Tọa lạc tại hòn đảo tươi đẹp nhất tại bờ đông Canada
  • Học viên đến từ hơn 50 quốc gia
  • Đội ngũ nhân viên tư vấn nhập cư theo quy định của Canada
  • Dịch vụ khách sạn, quản lý chuỗi cung ứng, kỹ sư và hơn nữa!

Tư vấn du học