50 khóa học tại Cape Breton University

canada

994

14

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts & Science in Environment (BASE), Bachelor of Arts Communi ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Anthropology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Applied Theatre

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Celtic Culture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Communication

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Folklore

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in French

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Arts Community Studies (BACS) in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$18,515.00 (370,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Cape Breton University

CBU đẩy lùi những rào cản sáng tạo và tư duy lãnh đạo nhằm tạo nên một trải nghiệm học thuật toàn cầu và xây dựng một tương lai bền vững.

  • Tọa lạc tại hòn đảo tươi đẹp nhất tại bờ đông Canada
  • Học viên đến từ hơn 50 quốc gia
  • Đội ngũ nhân viên tư vấn nhập cư theo quy định của Canada
  • Dịch vụ khách sạn, quản lý chuỗi cung ứng, kỹ sư và hơn nữa!