21 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Brock University

canada

2574

2

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting (BAcc)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Business Communication

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (BBA)

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (BBA) Co-op International Dual Degree

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 OR 4.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Computing and Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Sport Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Accountancy

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business Administration

23 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - COURSE BASED - 8 MONTHS / 10 COURSES

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Accountancy

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COURSE BASED - 8 MONTHS / 10 COURSES

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Professional Accounting (International Student Pathway)

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COURSE BASED - 13 MONTHS / 15 COURSES PLUS OPTIONAL 4-MONTH CO-OP

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Management - Accounting

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THESIS - 20 MONTHS / 5 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Management - Finance

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THESIS - 20 MONTHS / 5 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH