21 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Brock University

canada

2503

3

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting (BAcc)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Business Communication

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA) Co-op International Dual Degree

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 OR 4.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Computing and Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Management

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Accountancy

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business Administration

24 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - COURSE BASED - 8 MONTHS / 10 COURSES

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accountancy

47 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COURSE BASED - 8 MONTHS / 10 COURSES

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (International Student Pathway)

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COURSE BASED - 13 MONTHS / 15 COURSES PLUS OPTIONAL 4-MONTH CO-OP

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Management - Accounting

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THESIS - 20 MONTHS / 5 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Management - Finance

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THESIS - 20 MONTHS / 5 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH