135 khóa học tại Brock University

canada

665

1

Khóa học tiếng Anh

Accountancy (Graduate Diploma)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Disability Studies (Graduate Diploma)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

15 January 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Disability Studies (MA) - Applied Disability Analysis (ABA)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

CAD$23,504.00 (391,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Disability Studies (MA) - Leadership, Diversity, Community, and Culture

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

15 January 2022

CAD$23,504.00 (391,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Health Sciences (PhD)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

CAD$23,504.00 (391,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Critical Criminology (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting (BAcc)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$29,945.50 (499,091,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Child and Youth Studies/ Bachelor of Education in Concurrent Teacher Edu ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Education - Intermediate/S ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Linguistics

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Business Communication

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Canadian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học