Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

134 khóa học tại Brock University

canada

1196

6

Khóa học tiếng Anh

Accountancy (Graduate Diploma)

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2023

CAD$14,700.00 (245,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Disability Studies (Graduate Diploma)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Disability Studies (MA) - Applied Disability Analysis (ABA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

CAD$23,504.00 (391,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Disability Studies (MA) - Leadership, Diversity, Community, and Culture

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

CAD$23,504.00 (391,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Health Sciences (PhD)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

CAD$23,504.00 (391,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Critical Criminology (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$29,279.85 (487,997,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting (BAcc)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

CAD$29,945.50 (499,091,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Child and Youth Studies/ Bachelor of Education in Concurrent Teacher Edu ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$29,279.85 (487,997,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Education - Intermediate/S ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$29,279.85 (487,997,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Linguistics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$29,279.85 (487,997,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Business Communication

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$29,279.85 (487,997,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Canadian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$29,279.85 (487,997,500 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Brock University

93,8% sinh viên của Brock có việc làm trong vòng hai năm sau khi tốt nghiệp, cao hơn nhiều so với mức trung bình của tỉnh.

  • Trường có các chương trình học bổng quốc tế
  • Gần thác Niagara, trong khu dự trữ sinh quyển của UNESCO
  • Dẫn đầu tại Canada về sức khỏe tâm thần
  • Chương trình hợp tác lớn thứ 5 ở Canada

Tư vấn du học