3 khóa học Y tế và sức khỏe tại Brandon University

canada

983

2

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Nursing

82 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$18,210.05 (315,482,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Psychiatric Nursing

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$18,210.05 (315,482,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Psychology

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,926.33 (310,567,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH