Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

72 khóa học tại Bishop's University

canada

203

B.A. or B.Sc. in Sustainable Agriculture and Food Systems (SAFS)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.Ed. in Teaching and Learning at the Secondary Level

Bằng đại học

Toàn thời gian - 150 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.Ed. in Teaching and Learning of the Creative Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 150 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.Ed. in Teaching English as a Second Language

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 150 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Applied Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Arts Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Athletic Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Biology - Biodiversity and Ecology Concentration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Business and Society

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Classical Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A) in Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$26,219.40 (524,388,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học