7 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Algoma University

canada

290

3

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Community Development

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Community Economic and Social Development

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Finance and Economics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Political Science degree

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (319,507,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường duy nhất ở Canada chỉ dạy bậc đại học. Học xá thân thiện, quan tâm sinh viên, nằm trong một thành phố sôi động gần khu vực thiên nhiên hoang dã

  • 27% sinh viên của trường đến từ 40 quốc gia khác nhau
  • Sĩ số tối đa một lớp là 75 sinh viên
  • Có nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế
  • Học xá có môi trường hòa nhập kèm dịch vụ hỗ trợ xuất sắc