2 khóa học Kế toán tại Algoma University

canada

450

7

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Accounting

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (321,035,203 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Finance and Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$18,287.34 (321,035,203 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường duy nhất ở Canada chỉ dạy bậc đại học. Học xá thân thiện, quan tâm sinh viên, nằm trong một thành phố sôi động gần khu vực thiên nhiên hoang dã

  • 27% sinh viên của trường đến từ 40 quốc gia khác nhau
  • Sĩ số tối đa một lớp là 75 sinh viên
  • Có nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế
  • Học xá có môi trường hòa nhập kèm dịch vụ hỗ trợ xuất sắc