COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Tâm lý học tại Wilfrid Laurier University

canada

1000

10

Khóa học tiếng Anh

BA in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$25,320.00 (438,660,303 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$25,320.00 (438,660,303 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Psychology and Neuroscience

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$25,320.00 (438,660,303 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts (MA) in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$20,655.00 (357,840,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science (MSc) in Psychology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$20,655.00 (357,840,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Community Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$20,655.00 (357,840,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Developmental Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$20,655.00 (357,840,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Social Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$20,655.00 (357,840,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khi học tập tại Laurier, ngoài cơ hội là sinh viên của một trường đại học tốp đầu, nó còn giúp bạn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.

  • #1 ở Canada về sự hài lòng của sinh viên trong bốn năm liền
  • #1 ở Canada về giảng viên
  • #1 Ở Canada về các hoạt động ngoại khóa
  • Khuôn viên sôi động tại những thành phố thuộc Ontario, gần Mỹ