Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

130 khóa học tại Wilfrid Laurier University

canada

1762

14

Khóa học tiếng Anh

BA in Combination - Computer Science

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Political Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022, 8 Tháng Năm 2023

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Plus Master's program in English, History or Political Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Community Health

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022, 8 Tháng Năm 2023

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in International Education Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts and Science (BASc) in Community Health

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022, 8 Tháng Năm 2023

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Ancient Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Archaeology and Heritage Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Christian Studies and Global Citizenship

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$29,253.00 (585,060,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Wilfrid Laurier University

Việc theo học tại Laurier vượt xa trải nghiệm sinh viên tại ĐH tốp đầu, bởi nhà trường sẽ giúp bạn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.

  • 95% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học lên cao
  • Tỷ lệ giảng viên trên sinh viên là 1:25
  • Là nơi có chương trình hợp tác về kinh doanh lớn nhất Canada
  • Có khu học xá sôi động tại các thành phố thuộc Ontario, gần Mỹ

Tư vấn du học