4 khóa học Ngôn ngữ học tại Western University (Ontario)

canada

13234

104

XẾP HẠNG THE TIMES 190

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honors) - Linguistics

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2019

CAD$33,771.50 (592,793,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Linguistics

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2019

CAD$33,771.50 (592,793,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Spanish Language and Linguistics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2019

CAD$33,771.50 (592,793,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) - Linguistics

105 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH