155 khóa học tại Western University (Ontario)

canada

1982

42

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

BA (Honors) in Business Administration (HBA) and BA (Honors) in Economics

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA Honors Specialization in Psychology/Honors Business Administration (HBA)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Honors Business Administration (HBA) and BA Honors Specialization in Political Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Honors Business Administration (HBA) and BA with Honors Specialization in Urban Development

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) (Honors) - Kinesiology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) (Honors) - Media and the Public Interest

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) (Honors) - Media, Information and Technoculture

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) (Honors) - Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) (Honors) in Media, Information and Technoculture / Bachelor of Business Adm ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) - American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) - Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) - Archaeology and Biological Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2022

CAD$36,208.00 (603,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Western University (Ontario)

Một trong những đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu Canada, với hàng trăm khóa học cho những sinh viên mong muốn học tập và sinh sống tại Canada.

  • Được xếp trong Tốp 1% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hơn 400 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 40.000 sinh viên đến từ 128 quốc gia trên thế giới
  • Cơ sở Riverside ở Ontario có không gian xanh rộng 486 hecta

Tư vấn du học