COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

156 khóa học tại University of Windsor

canada

715

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Actuarial Science (MActSc)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$20,775.00 (415,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Social Psychology (M.A. and Ph.D.)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MA - ONE CALENDAR YEAR; PHD - SIX CONSECUTIVE YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Architecture, University of Detroit Mercy (BSC) and Visual Arts (BA)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

B.Sc. Chemistry Major or Honours

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$23,500.00 (470,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.Sc. Honours Molecular Biology and Biotechnology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$23,500.00 (470,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA Honours in Media Arts and Culture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$23,500.00 (470,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Women's and Gender Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$16,765.11 (335,302,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Women's and Gender Studies (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$16,765.11 (335,302,200 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Civil Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$28,500.00 (570,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Electrical Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$28,500.00 (570,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$28,500.00 (570,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Industrial Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2022

CAD$28,500.00 (570,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH