Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

248 khóa học tại University of Victoria

canada

1199

4

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor Degree - Area Undecided (Humanities)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor Degree - Area Undecided (Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor Degree - Area Undecided (Social Sciences)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Applied Linguistics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Art History and Visual Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Environmental Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in French

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Gender Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 6 Tháng Chín 2023

Hạn nộp đơn

31 January 2023

CAD$27,836.00 (556,720,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học