17 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại University of the Fraser Valley

canada

5271

105

Khóa học tiếng Anh

Accounting Certificate

47 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Business Technology Certificate

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 24 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Berry Production Essentials Certificate

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminal Justice Diploma

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Engineering Physics Diploma in Mechatronics

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Field Vegetable Production Essentials Certificate

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

General Studies Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic and Digital Design Diploma

174 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Integrated Pest Management Essentials Certificate

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Liberal Arts Diploma

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Livestock Production Certificate

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Milker Technician certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Fraser Valley (UFV) cung cấp trên 100 chương trình học trong hơn 30 lĩnh vực khác nhau, đa dạng từ kế toán đến thiết kế đồ họa.

  • Trường UFV được công nhận toàn quốc về chất lượng xuất sắc
  • Cung cấp hơn 75 điểm đến cho chương trình du học
  • Khu học xá chính có phục vụ xe buýt miễn phí cho sinh viên
  • Sinh viên UFV có cơ hội làm việc với nhà tuyển dụng hàng đầu