1 khóa học Địa Vật Lý tại University of Saskatchewan

canada

2880

5

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (B.Sc.) in Geophysics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, September 2021

CAD$18,040.00 (319,696,116 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH