2 khóa học Luật tại University of Saskatchewan

canada

4797

9

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Ethics, Justice and Law

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Laws (LL.M.)

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2020

CAD$6,730.80 (115,282,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH