1 khóa học Thiết Kế Hệ Thống bậc đại học tại University of Saskatchewan

canada

5101

10

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts and Science (B.A. and Sc.) in Interactive Systems Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Bảy 2020, 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (306,103,332 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH