8 khóa học Khoa học Trái đất tại University of Saskatchewan

canada

4816

9

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (B.Sc.) in Environmental Earth Sciences

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (B.Sc.) in Geology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (B.Sc.) in Geophysics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Soil Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

CAD$18,391.00 (314,995,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Engineering (B.E.) - Geological Engineering

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

CAD$22,023.00 (377,202,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geological Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

CAD$6,730.80 (115,282,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Soil Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

CAD$6,730.80 (115,282,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Geological Sciences

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

CAD$6,730.80 (115,282,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH