Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

237 khóa học tại University of Regina

canada

2737

30

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Bachelor Arts in Linguistics

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023, 3 Tháng Năm 2023, 30 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022, 15 April 2023, 15 August 2023

CAD$21,690.00 (361,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Electronic Systems Engineering

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$23,265.00 (387,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Environmental Systems Engineering

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$23,265.00 (387,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Industrial Systems Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$23,265.00 (387,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Petroleum Systems Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$23,265.00 (387,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Software Systems Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 9 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$23,265.00 (387,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$22,207.50 (370,125,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Indigenous Art)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

CAD$22,207.50 (370,125,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Three-year Special for students wishing to complete a combined BEd Arts Educati ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

CAD$22,207.50 (370,125,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023, 3 Tháng Năm 2023, 30 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022, 15 April 2023, 15 August 2023

CAD$21,690.00 (361,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Chinese

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

CAD$20,947.50 (349,125,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Classical and Medieval Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2022, 4 Tháng Một 2023, 3 Tháng Năm 2023, 30 Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2022, 15 April 2023, 15 August 2023

CAD$21,690.00 (361,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Regina

“Trường nổi tiếng toàn cầu nhờ các giảng viên cùng hoạt động nghiên cứu xuất sắc, và được công nhận nhờ phương pháp giáo dục tiếp cận thực nghiệm.”

  • Khu học xá đặt tại công viên đô thị lớn nhất Bắc Mỹ
  • Thuộc top 15 các trường đại học tổng hợp của Canada năm 2020
  • 25% là sinh viên quốc tế
  • Chương trình Co-op bảo đảm cơ hội việc làm hoặc học lên cao

Tư vấn du học