5 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại University of Prince Edward Island

canada

1809

1

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Veterinary Medicine (DVM)

34 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$66,500.00 (1,102,804,073 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Veterinary Medicine

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Veterinary Science

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-veterinary Medicine Stream

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH