COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Âm nhạc tại University of Ottawa

canada

3789

47

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Khóa học tiếng Anh

Graduate Diploma in Music Performance

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,546.44 (234,687,420 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Piano Pedagogy Research

44 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,546.44 (234,687,420 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Music Specialization in Medieval and Renaissance Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS ARE EXPECTED TO FULFILL ALL REQUIREMENTS WITHIN TWO YEARS. THE MAXIMUM TIME PERMITTED IS FOUR YEARS FROM THE DATE OF INITIAL ENROLLMENT IN THE PROGRAM.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,546.44 (234,687,420 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Music Specialization in Women’s Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS ARE EXPECTED TO FULFILL ALL REQUIREMENTS WITHIN TWO YEARS. THE MAXIMUM TIME PERMITTED IS FOUR YEARS FROM THE DATE OF INITIAL ENROLLMENT IN THE PROGRAM.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,546.44 (234,687,420 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Music

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Students are expected to fulfill all requirements within two years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,677.94 (236,965,612 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS ARE EXPECTED TO FULFILL ALL REQUIREMENTS WITHIN TWO YEARS. THE MAXIMUM TIME PERMITTED IS FOUR YEARS FROM THE DATE OF INITIAL ENROLLMENT IN THE PROGRAM.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$13,546.44 (234,687,420 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được xếp hạng trong 150 các trường đại học hàng đầu thế giới và tốp 10 các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu tại Canada.

  • Hơn 550 chương trình đào tạo
  • Cấp 42 triệu CAD học bổng và các chương trình hỗ trợ
  • 14 cố vấn sinh viên quốc tế sẽ giúp bạn thành công
  • Ottawa là một trong những thành phố an toàn nhất Canada