COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

16 khóa học Khoa học Môi trường tại University of Ottawa

canada

3986

53

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Khóa học tiếng Anh

BASc in Chemical Engineering, Environmental Engineering Option

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$14,132.19 (248,902,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BASc in Civil Engineering, Environmental and Water Resources Option

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$14,132.19 (248,902,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science in Environmental Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$8,174.61 (143,975,185 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Applied Science in Environmental Engineering Specialization in Environmental Sustainabi ...

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$8,174.61 (143,975,185 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Engineering in Environmental Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH COURSEWORK AND PROJECT (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS); WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$9,463.11 (166,668,870 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Biology Specialization in Chemical and Environmental Toxicology

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$7,370.13 (129,806,294 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Biology Specialization in Environmental Sustainability

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$7,370.13 (129,806,294 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Earth Sciences Specialization in Environmental Sustainability

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$7,370.13 (129,806,294 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Environmental Sustainability

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$7,370.13 (129,806,294 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Geography Specialization in Environmental Sustainability

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Students are expected to complete all requirements within two years

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$7,370.10 (129,805,765 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Systems Science Specialization in Environmental Sustainability

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$8,125.56 (143,111,292 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Biology Specialization in Chemical and Environmental Toxicology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITH THESIS (12 FULL-TIME TERMS; 48 CONSECUTIVE MONTHS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$6,366.60 (112,131,638 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được xếp hạng trong 150 các trường đại học hàng đầu thế giới và tốp 10 các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu tại Canada.

  • Hơn 550 chương trình đào tạo
  • Cấp 42 triệu CAD học bổng và các chương trình hỗ trợ
  • 14 cố vấn sinh viên quốc tế sẽ giúp bạn thành công
  • Ottawa là một trong những thành phố an toàn nhất Canada