COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Hóa học tại University of Ottawa

canada

4227

58

XẾP HẠNG THE TIMES 141

Khóa học tiếng Anh

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry Specialization in Chemical and Environmental Toxicology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 12 kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$6,366.60 (112,164,879 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Biochemistry Specialization in Human and Molecular Genetics

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$7,370.13 (129,844,774 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 12 kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

CAD$6,366.60 (112,164,879 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được xếp hạng trong 150 các trường đại học hàng đầu thế giới và tốp 10 các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu tại Canada.

  • Hơn 550 chương trình đào tạo
  • Cấp 42 triệu CAD học bổng và các chương trình hỗ trợ
  • 14 cố vấn sinh viên quốc tế sẽ giúp bạn thành công
  • Ottawa là một trong những thành phố an toàn nhất Canada