1 khóa học Luật hình sự tại University of New Brunswick

canada

1672

6

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Criminal Justice Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$7,126.00 (123,489,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH