Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

152 khóa học tại University of New Brunswick

canada

2193

41

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Management in Accounting (BAMAC)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$8,694.00 (144,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management in Electronic Commerce (BAMEC)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$8,694.00 (144,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management in General Business

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$8,694.00 (144,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management in Hospitality and Tourism (BAMHT)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, October 2022

CAD$8,442.00 (140,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, October 2022

CAD$7,270.00 (121,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Biology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Classical Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Classics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Communication Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Comparative Cultural Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Comparative Literature

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

CAD$7,488.00 (124,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of New Brunswick

UNB là đại học nghiên cứu và đổi mới hàng đầu, chú trọng vào sự thành công trong kinh doanh và có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao thứ ba ở Canada.

  • Hơn 75 chương trình cử nhân và cao học
  • Hai cơ sở tọa lạc tại tỉnh New Brunswick tươi đẹp
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 15:1
  • Cứ 2 học sinh trung học thì có 1 học sinh được nhận học bổng

Tư vấn du học