43 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Lethbridge

canada

1517

6

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in Canadian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in General Major in Humanities

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in General Major in the Social Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science in Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science in Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science in Dramatic Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science in Indigenous Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts and Science in Music

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art / Bachelor of Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021, 15 September 2021

CAD$17,526.00 (316,329,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại Học Lethbridge là trường đại học công lập hàng đầu Canada, nơi sinh viên trực tiếp hợp tác với chuyên gia để giải quyết các vấn đề toàn cầu

  • Xếp thứ 5 trong số các trường chú trọng hệ đại học tại Canada
  • Chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với mọi sinh viên
  • Hoạt động ngoài trời thú vị và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
  • Cơ sở đào tạo tọa lạc tại những thành phố đáng sống