COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Kế toán tại University of Lethbridge

canada

1210

3

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Management in Accounting

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 September 2020

CAD$17,526.00 (303,631,930 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Management - Accounting

83 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Management - Finance

129 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Post - Bachelor Certificate in Accounting

Bằng đại học

Toàn thời gian - WITHIN 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 September 2020

CAD$17,526.00 (303,631,930 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Post - Diploma Bachelor of Management in Accounting

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 September 2020

CAD$17,526.00 (303,631,930 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Post - Diploma Bachelor of Management in Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 September 2020

CAD$17,526.00 (303,631,930 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Lethbridge là trường đại học công lập hàng đầu Canada, nơi sinh viên trực tiếp hợp tác với chuyên gia để giải quyết các vấn đề toàn cầu

  • Xếp thứ 5 trong số các trường chú trọng hệ đại học tại Canada
  • Chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với mọi sinh viên
  • Hoạt động ngoài trời thú vị và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
  • Cơ sở đào tạo tọa lạc những thành phố đáng sống