COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

210 khóa học tại University of Lethbridge

canada

1757

17

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts / Bachelor of Education in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Education in English Language Arts Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Education in Modern Languages Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Education in Native Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in Canadian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in French

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in French/Spanish

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in General Major in Humanities

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Management in General Major in the Social Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 September 2021

CAD$17,526.00 (328,422,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Lethbridge

Đại Học Lethbridge là trường đại học công lập hàng đầu Canada, nơi sinh viên trực tiếp hợp tác với chuyên gia để giải quyết các vấn đề toàn cầu

  • Xếp thứ 5 trong số các trường chú trọng hệ đại học tại Canada
  • Chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với mọi sinh viên
  • Hoạt động ngoài trời thú vị và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
  • Cơ sở đào tạo tọa lạc tại những thành phố đáng sống