COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Quản Lý Thuế (Địa Phương) tại The University of British Columbia

canada

5358

14

XẾP HẠNG THE TIMES 34

Khóa học tiếng Anh

LLM - Master of Laws in Taxation (LLMT)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November, December 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH