182 khóa học bậc đại học tại University of Alberta

canada

25970

390

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Physical Education

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Recreation, Sport and Tourism

380 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Physical Education

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Physical Education

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Drama) / Bachelor of Education in Secondary Education in Drama

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Ancient and Medieval History

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Art and Design

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Biology

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Chemistry

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Classical Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Combined French and Spanish

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc