3 khóa học Lâm Nghiệp (Đại Cương) bậc cao học tại University of Alberta

canada

23816

357

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Master of Forestry in Renewable Resources

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - THE PROGRAM IS DESIGNED TO BE COMPLETED IN 16 TO 20 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (179,840,550 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration / Master of Forestry

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration / Master of Forestry

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada