5 khóa học Y (Đại Cương) tại University of Alberta

canada

23477

351

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Medicine (MD) / MBA - Master of Business Administration

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Medicine (MD)/ MBA - Master of Business Administration

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Bảy 2021

CAD$9,465.00 (162,113,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Medical Sciences - Oral Medicine

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (162,113,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Medicine

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada