18 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại University of Alberta

canada

25725

389

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education in Secondary Education - English Language Arts

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - General Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Mathematics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Music

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Physical Education

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Physics

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Second Languages - Other

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Second Languages- Cree

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education in Chemistry

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Music/Bachelor of Education (Elementary)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Music/Bachelor of Education (Secondary)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science / Bachelor of Education (Secondary) in General Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

CAD$27,000.00 (458,136,915 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc