30 khóa học Học sư phạm tại University of Alberta

canada

21644

122

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Khóa học tiếng Anh

Master of Education (MEd) in Educational Policy Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Thesis-based degree must be completed within four years and the course-based degree within six years

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (MEd) in Educational Psychology

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS HAVE A MAXIMUM FOUR YEARS TO COMPLETE A THESIS-BASED MED. THE COURSE-BASED MED MUST BE COMPLETED IN A MAXIMUM OF SIX YEARS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (MEd) in Elementary Education

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$9,250.00 (164,922,431 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (MEd) in Secondary Education

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (MEd) in Specialization in Technology in Education (Secondary Education)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Drama)/Bachelor of Education in Secondary Education

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Elementary Education

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Secondary Education

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education in Elementary Education - Generalist Degree

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education in Secondary Education - Art

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education in Secondary Education - Biological Sciences

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (386,335,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc