53 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Alberta

canada

21534

311

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Drama) / Bachelor of Education in Secondary Education in Drama

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Elementary Education

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Secondary Education

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Elementary Education - Generalist Degree

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Art

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Biological Sciences

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies: Computer Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies: Human Sciences

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies: Trades, Manufacturi ...

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - English Language Arts

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - General Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Mathematics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (466,683,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada