7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại University of Alberta

canada

25477

273

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Recreation, Sport and Tourism

403 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$29,500.00 (517,400,907 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Agricultural, Food, and Nutritional Science

191 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,006,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Kinesiology, Sport, and Recreation

26 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Normally a minimum of three years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,006,766 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Kinesiology, Sport, and Recreation

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Recreation and Leisure Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Kinesiology, Sport, and Recreation

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science - Agricultural, Food, and Nutritional Science

187 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc