13 khóa học Kinh tế tại University of Alberta

canada

18663

242

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Economics

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,883,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Management in Business Economics

111 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (474,909,890 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Agriculture - Agricultural and Resource Economics

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,883,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences - Environmental Economics and Policy

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,883,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Mathematics and Economics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (518,883,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Mathematics and Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (518,883,028 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Resource Economics and Environmental Sociology

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 36 MONTHS IS NORMALLY REQUIRED

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,482,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) with a specialization in Environmental and Natural Resource Economics

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,482,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Agriculture in Resource Economics and Environmental Sociology

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (184,687,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Arts in Economics

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (184,687,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts with a specialization in Economics and Finance

126 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 22 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (184,687,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,482,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada