7 khóa học Xã hội học tại University of Alberta

canada

27003

344

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Criminology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$29,500.00 (515,576,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$27,000.00 (471,883,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education in Secondary Education - Social Studies

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$27,000.00 (471,883,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (165,421,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Agriculture in Resource Economics and Environmental Sociology

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (183,510,134 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Sociology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMALLY, THE COURSE-BASED MA DEGREE WILL BE COMPLETED IN ONE ACADEMIC YEAR, THE THESIS MA (NORMALLY THROUGH FULL-TIME STUDY) IN FOUR TERMS.

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Aging

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS IN THE THESIS-BASED PROGRAM, THERE IS A RESIDENCE REQUIREMENT OF TWO, FOUR-MONTH TERMS OF FULL-TIME ATTENDANCE AT THE UNIVERSITY OF ALBERTA

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc