93 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Alberta

canada

15055

184

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology

113 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Kinesiology - Sport Coaching

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science General in Psychology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing

170 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$27,000.00 (478,480,883 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nutrition and Food Science

239 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Psychology

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (478,480,883 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Immunology and Infection

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Integrative Physiology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Physiology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Immunology and Infection

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Integrative Physiology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Pharmacology

231 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada