78 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Alberta

canada

24800

243

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,668.40 (380,907,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Kinesiology - Sport Coaching

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,010.00 (369,333,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$26,724.36 (469,785,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nutrition and Food Science

261 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,010.00 (369,333,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Psychology

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,668.40 (380,907,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Honors in Physiology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,668.40 (380,907,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Specialization in Immunology and Infection

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,668.40 (380,907,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Specialization in Integrative Physiology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,668.40 (380,907,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Specialization in Pharmacology

232 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$21,668.40 (380,907,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Agricultural, Food, and Nutritional Science

185 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,604,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) / Master of Science in Speech-Language Pathology

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Psychology

39 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MAXIMUM 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,604,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc