4 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Alberta

canada

20781

292

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Master of Agriculture in Agricultural, Food, and Nutritional Science

161 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (181,908,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Science in Agricultural, Food, and Nutritional Science

158 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - COURSE-BASED DEGREE IS A 2 YEAR; THESIS-BASED DEGREE IS A 2 YEAR.

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Science in Resource Economics and Environmental Sociology

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - CANDIDATES SHOULD BE ABLE TO COMPLETE THE PROGRAM IN 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (163,977,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration / Masters of Agriculture in Resource Economics and Enviro ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada